جاپایی آلمینیوم ویلچر

جنس
آلمینیوم
سایز (نوع حمل)
کوچک

جاپایی ویلچر زیرپایی ویلچر دستی و برقی زیر پایی الومینیوم ارتوپدی کامل

جهت ارسال نظرات خود در مورد این محصول وارد شوید.